Hoofdzaken belastingrecht

Doelgroep

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor universitaire en hbo-studenten die juridische of economische opleidingen volgen waarin een algemene inleiding in het belastingrecht verplicht is of als keuzevak gevolgd wordt, maar het is door zijn overzichtelijkheid en toegankelijkheid ook geschikt voor de praktijk als het erom gaat snel greep te krijgen op de hoofdzaken van belastingregelingen.

Over de auteurs

Het gros van de auteurs is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam in de praktijk van het belastingrecht.

 

Over hoofdzakenbelastingrecht.nl

Op deze website vindt u aanvullend materiaal bij Hoofdzaken belastingrecht: een zestal thematische videocolleges, een ruime hoeveelheid open kennisvragen en vraagstukken met feedback.

 

Over het boek

In Hoofdzaken belastingrecht worden de hoofdzaken van het Nederlandse en de grondbeginselen van het internationale en Europese belastingrecht behandeld.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

• formeel belastingrecht;
• inkomstenbelasting;
• loonheffingen;
• vennootschapsbelasting;
• dividendbelasting;
• internationaal en Europees belastingrecht;
• omzetbelasting;
• erf- en schenkbelasting;
• belastingen van rechtsverkeer;
• belastingen van lokale overheden;
• Wet waardering onroerende zaken;
• de verhouding tussen de vennootschappelijke jaarrekening en de fiscale aangifte.

Dit boek bestellen?

Kijk in de webshop van Boom juridisch

Docentexemplaar

Klik hier om een docentexemplaar aan te vragen.